top of page

KEBEJE

Location:

Tauelsizdik st. 57

Место проведения:

Тауелсиздик 57

Date:


Дата:
 

Admission:

Free

Вход:

Бесплатный

Көшпелі қазақ халқының тұрмыстық заттарының экспозициясы

Қазақ халқының ұлттық қолөнері мен кәсіпшілігі тамырын тарихтың терең қойнауынан алып отыр Біздің заманымызға дейінгі екі мың жылдан артық  уақыт  бұрын (Андрон мәдениеті) біздің ата - бабаларымыз тас пен саз кермелерін пайдаланған - демек, тоқыма білдектерін қалай қолдануды білген деген сөз.

Осы  экспозицияда көшпелі қазақ тұрмысының жәдігерлері ұсынылған. Кілемдер, сандықтар, диірмен тасы, киіз үйдің ішкі және сыртқы бұйымдары.

Кілемдер суықта үйдегі жылуды және аптапта салқындықты сақтап тұрған. Диірмен тасына дән құйылған. Сандықтар бір-бірінен пішіні мен функционалды жүктемесіне байланысты ажыратылған. Біреуінде астық қоры сақталса, басқаларында киім, қыш және ағаш ыдыстар сақталатын болған.

Ұтқырлық, үнемділік, ықшамдылық, және әрине талғамға сәйкестік – көшпелі тұрмыстық заттар мен құралдарға қойылатын талаптар осындай болды.

Адамның айналасында қоршаған барлық заттар көзді қуантып, жанды жылытып, көз бен тілжен қорғап, үйдегідей жайлылық сыйлауы керек.

Сіздердің алдарыңызда Қазақстанның барлық өңірлерінен жеткізілген көне заттар топтамасы қойылған. Суретші, шебер және коллекционер Сержан Баширов осы аталған бұйымдарды ұзақ жылдар бойы асқан ұқыптылықпен жиналған.

Сүйектен, металдан, ағаштан және жүннен жасалған бұйымдар бірегей энергетикалық қуатты бойына жинап, бізге бүгінгі ата-бабаларымыздың үндеуін жеткізеді.

Дәстүрлерімізді сақтау және ұлықтау -болашақ ұрпақ алдындағы біздің парызымыз және өз халқымыздың тарихымен мақтануға себеп. 

Лейла Махат

Экспозиция предметов кочевого казахского быта

Истоки народных ремесел и промыслов казахского народа берут свое начало в глубокой древности. Больше двух тысяч лет до нашей эры (Андроновская культура) наши предки пользовались каменными и глиняными пряслицами - значит умели пользоваться ткацкими станками.

В этой экспозиции представлены артефакты кочевого казахского быта. Ковры, сундуки, жернова, предметы интерьера и экстерьера юрты.

Ковры сохраняли в жилище тепло в холода и прохладу в жару. Жерновами пололи зерно. Сундуки отличались друг от друга и формой и функциональной нагрузкой. В одних – хранили запасы продуктов, другие сберегали одежду, керамической и деревянной посудой были наполнены третьи.

Мобильность, эргономичность, компактность и конечно же эстетичность – таковыми были требования к инструментам и предметам быта кочевья.

Все что окружает человека – должно радовать глаз, согревать душу, оберегать от порчи и сглаза и давать ощущение домашнего уюта.

Перед вами коллекция старинных предметов из разных регионов Казахстана. Бережно собранная по крупицам на протяжении многих лет художником, мастером и коллекционером – Сержаном Башировым.

Изделия из кости, металла, дерева и шерсти несут в себе уникальный энергетический заряд и передают, нам сегодняшним, послание от наших предков.

Хранить и оберегать свои традиции это наш с вами долг перед будущими поколениями и повод гордиться историей своего народа.  

Лейла Махат

bottom of page